Publikationer

Analyse af reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af autonome skibe.

På vegne af Søfartsstyrelsen har CORE Advokatfirma i samarbejde med Rambøll Management Consulting A/S udarbejdet en omfattende kortlægning af de regulatoriske barrierer for introduktionen af autonome skibe. Kortlægningen indebar involvering af en række centrale interessenter i Det Maritime Danmark. Rapporten indgår som informationspapir (INF. 03) til IMO’s Maritime Safety Committee (MSC 99). En kopi af rapporten kan downloades her.

DOWNLOAD RAPPORT
På dansk
På engelsk

Maritime Autonous Surface Ships – Zooming in on civil liability and insurance.

CORE Advokatfirma har i samarbejde med Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) udarbejdet en redegørelse for civilretlige ansvars- og forsikringsforhold knyttet til introduktionen af autonome skibe. Redegørelsen baserer sig på en række samtaler med væsentlige interessenter i Danmark og Norden, herunder både skibsredere, systemleverandører, klassifikations- og forsikringsselskaber. Projektet modtog støtte fra Den Danske Maritime Fond: www.dendanskemaritimefond.dk. Projektets afsluttende rapport kan downloades her.

DOWNLOAD RAPPORT
På engelsk

Copyright © 2024 | Core Advokatfirma | CVR: 37935875