Om Core Advokatfirma

Registrering

CORE Advokatfirma driver advokatvirksomhed som interessentskab fra adressen Klostergade 60, 1. sal, 8000 Aarhus C under CVR-nummer 37935875.

Kontaktoplysninger

Vores kontaktoplysninger er som følger:
E-mail: contact@corelaw.dk.
Tlf: + 45 22208075 eller + 45 22190160.

Beskikkelse

Advokaterne hos CORE Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Forsikring og ansvar

Alle advokater hos CORE Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6,1., 1267 København K, Danmark. Ansvarsforsikringen og garantiordningen dækker al advokatvirksomhed udøvet af CORE Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Tilsyn

Advokaterne hos CORE Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

Tvister

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af CORE Advokatfirma, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

For al bistand ydet af CORE Advokatfirma gælder vores forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt med kunden. Se vores forretningsbetingelser her.

Core Advokatfirma
Vi beskæftiger os udelukkende med udvalgte områder og brancher, hvor vi netop har den specialisering og indsigt, der gør os i stand til at yde den bedst tænkelige rådgivning.
Kontakt

Core Advokatfirma
Klostergade 60, 1. sal
8000 Aarhus

contact@corelaw.dk
+45 22208075

Copyright © 2022 | Core Advokatfirma | CVR: 37935875