Komponent-, maskin- og systemleverancer | Retrofit, service og vedligeholdelse | Finansiering og forsikring | Compliance, eksportkontrol og produktsikkerhed | Produktansvar og risiko | Agent- og distributionsforhold | Konsortier og joint ventures | Modkøbsaftaler

Vores rådgivning af den maritime branche tager udgangspunkt i en balancering af risici og kommercielle hensyn på en global markedsplads. Vi ved, at den maritime branche er kendetegnet ved stor ekspertise, en høj grad af specialisering og store krav til præcision og tilgængelighed.

Vi har betydelig erfaring med rådgivning til både komponent- og systemleverandører, service- og vedligeholdelsesvirksomheder, værfter, banker og ejere.

Vores bistand omfatter både om- og nybygninger, og vi rådgiver løbende i forhold til kontraktforhandlinger, finansiering og vurdering af risiko og ansvars-, og forsikringsforhold.

Vi har stor indsigt i strukturering og forhandling af internationale agent- og distributionsforhold, ligesom vi bistår med samarbejds-, konsortie- og joint-ventureprojekter.

Indenfor forsvarsindustrien har vi særlig erfaring med rådgivning af danske og internationale leverandører af systemer og komponenter til militære slutkunder. Vi rådgiver blandt andet i relation til udbuds- og kontraktforhandling, eksportkontrol, modkøbsaftaler og compliance.