Køb/salg af skibe og andet transportmateriel | Finansiering | Transportkontrakter | Certepartier og konnossementer | CMR-loven | NSAB 2015 | Spedition og Stevedoring | Outsourcing af supply chain/logistik

Transportbranchen er præget af kompleks national og international regulering og mangeartede spidsfindige ansvars- og forsikringsproblemstillinger. Der er ofte et væld af forskellige aktører involveret i transportkæden og indgående kendskab til branchestandarder, standardkontrakter og kutymer samt respekt for de forskellige ”trades” er et must for at forstå branchen.

Vi har den fornødne indsigt til at kunne rådgive kvalificeret om alle forhold vedrørende transport og logistik. Vores bistand omfatter både transaktionsbaseret arbejde i form af overdragelser og finansiering af skibe og andet transportmateriel samt transportskadekrav og forsikringsforhold for alle transportformer.

Vi oplever i stigende grad at blive involveret i forhandlinger om skræddersyede transport- og logistikløsninger for danske eksportvirksomheder, som ønsker at outsource hele eller dele af deres supply chain.