Agent- og distributionsforhold | Compliance og eksportkontrol | M&A | Outsourcing af supply chain/logistik | Aftaler om indkøb og salg/leverancer | Indkøb af produktionsanlæg | Produktansvar og risiko | Finansiering og forsikring

Industri- og produktionsvirksomheder er udsat for stor global konkurrence og skal i stigende grad kunne segmentere og specialisere sig for at fastholde deres markedsposition. Omkostningsfokus er et naturligt led i det overordnede strategiske arbejde.

Vores rolle som eksterne advokater er at kunne bistå med kompetencer, som understøtter den daglige forretning på en omkostningseffektiv måde.

Vi rådgiver navnlig om ansvar og risiko i kontrakter vedrørende indkøb og salg af kerneydelser og produkter og distributions- og agentforhold samt de særlige udfordringer, der er forbundet med eksportsalg (eksportkontrol, remburs, Incoterms, vareforsikring og transportskader).

Derudover bistår vi med opkøb/frasalg af aktiviteter og indgåelse af joint venture aftaler og udviklingsaftaler.