Turbine Supply Agreements, O&M Agreements  | Komponent- og systemleverancer | Retrofit, service og vedligeholdelse | Serieskader, produktansvar og risiko | Eksportkontrol og produktsikkerhed | Udviklings- og samarbejdsaftaler | Finansiering | Tvisteløsning og forsikringsforhold

Højteknologiske og innovative produkter stiller særlige krav til både leverandører, producenter og kunder. Kravene og udfordringerne bliver ikke mindre af den politiske følsomhed og løbende ændringer i rammebetingelser, som omgiver Greentech branchen.

Vi har omfattende erfaring med at rådgive servicevirksomheder samt komponent- og systemleverandører indenfor vind- og solenergi samt newtech i omskiftelige markeder med stort omkostningsfokus, hvor kommerciel forståelse og indgående indsigt i ansvars- og risikofordeling er nødvendige forudsætninger.

Vi bistår i alle dele af kontraktudarbejdelse og forhandlingsforløbet, ligesom vi rådgiver om etablering og strukturering af konsortier, joint-ventures, distributions- og agentforhold.

Genvindingsindustrien er under hastig udvikling og underlagt særlig regulering.  Det er et særligt fokusområde for os, og vi rådgiver blandt andet om indkøb af driftsanlæg, kundekontrakter samt logistik.