Mærkning af fødevarer | Transport og logistik | Agent- og distributionsforhold | Konsortier og joint ventures | M&A | Regulatoriske forhold (godkendelser) | Aftaler om indkøb og salg/leverancer | Indkøb af produktionsanlæg

Fødevareproducenter og deres underleverandører i form af ingrediensproducenter og food tech virksomheder udgør nogle af Danmarks største eksportvirksomheder. Dagligdagen er præget af globalisering og en stigende national og international regulering af produktion med krav om øget bæredygtighed, sporbarhed og effektivitet.

Vi rådgiver virksomheder inden for fødevarebranchen om regulatoriske krav og produktgodkendelser. Vi bistår endvidere i relation til kontrakter vedrørende indkøb af råvarer og produktionsudstyr samt kontrakter på salgssiden, herunder i relation til agenter og distributører.

Vi har speciale i de særlige transport- og logistikforhold, der gør sig gældende for fødevareproducenter, herunder håndterings- og opbevaringskrav under transport/oplagring samt outsourcing af supply chain management til eksterne parter.

Erhvervsfiskeri og fiskeforarbejdningsindustrien er et selvstændigt rådgivningsområde for os. Vi rådgiver her om køb/salg af fiskefartøjer og fiskekvoter samt etablering af partrederier, puljefiskeri og regulatoriske forhold.