CSR | Dual-use | Internationale sanktioner | Compliance program | Maskindirektivet | Produktsikkerhedsdirektivet | CE-mærkning | Country of Origin

Eksportkontrolreglerne er komplekse og dynamiske regler, der søger at hindre eller begrænse spredningen af en lang række produkter der har, eller kan have, en militær anvendelse.

Vi har omfattende erfaring med rådgivning af eksportvirksomheder, speditører og transportører om danske og internationale eksportkontrol- og sanktionsregler. Vores rådgivning omfatter blandt andet vurdering og forhandling af kontrakter og udarbejdelse og implementering af interne procedurer og programmer.

Et andet af vores fokusområder er produktsikkerhed. Reglerne om og kravene til produkter og produkters sikkerhed er stadigt stigende. Vi har omfattende indsigt i både danske og internationale regler og krav. Vi rådgiver producenter, importører og eksportører i forbindelse med blandt andet vurdering af mærknings- og produktsikkerhedsregler.